حذف صفرهای پول ملی و بررسی عوارض آن بروی توسعه اجتماعی

حذف صفرهای پول ملی و بررسی عوارض آن بروی توسعه اجتماعی

این روزها نقل محافل ، سایت ها و حتی صحبت های مردمی تغییر واحد از ریال به تومان و حذف یک صفر از پول ملی است که شاید اندکی درد بزرگ اقتصاد کشور را تسکین بخشد اما واقعا این گونه است؟ این تغییر چه تاثیری بروی جامعه و معشیت مردم خواهد داشت؟


حذف صفر از پول ملی-سرمایه دار


همه که اقتصاد نخوانده اند! تازه خیلی از آنهایی که مدرک دانشگاهی اقتصاد دارند، به مدد چند جزوه و کتاب سطحی چنین مدرکی اخذ نموده اند. از همه اینها هم بگذریم، اصلا چقدر این قوم، حال کتاب و آگاهی را دارند؟ واقعا تضعیف ۴۰۰ برابری ارزش پول ملی در همین ۳۷ و ۳۸ سال پیش را چگونه می توان توجیه کرد؟ دقیقا چگونه می توان به کارنابلدی خود اعتراف کرد؟ اصلا چرا باید پاسخگو باشد؟ چرا خودمان را به دردسر و چالش بندازیم؟ حالا که چاه ما به آب نرسید، اگر بگوییم که اشکال از توان ما بود که باید کدخداییمان را تحویل دهیم! بگذار چاه دیگری شروع کنیم و به اهالی بگوییم هنوز یک و دو روز است که شروع کردیم!!! بگذارید ۳۰ سال بگذرد بعد منتظر آب باشید!
از این روست که می  گوییم هوشمندانه ترین راه برای گریز از پاسخگویی، بازی با صفرهاست! پول جدید که شروع به بازار آمد، از ابتدا شروع می کنیم به وظیفه یمان(که حفظ منافع و ارزشهای ملی است) و دوباره می شویم مسئول! شاید نگاه اقتصادیمان بگوید که صفر است دیگر مگر چه می شود؟ اما بیایید از نگاه توسعه اجتماعی به این مقوله بنگریم! چند روز است که نمودارهایی تو سایت هایی (آنهم با اعضایی فرهیخته!) پخش می شود که منافع و مضرات حذف صفرهای پول ملی را می گوید. وقتی این نمودارها را می بینیم، یاد شعر عشقی می افتیم: امان از راه و دور رو رنج بسیار! هنوز کمر بستن برای توسعه در این جامعه بسیار زود است. مهمترین عارضه چنین سیاستهایی، فرار از پاسخگویی، عدم الترام به اقرار و اعتراف به کارنابلدی، پاک کردن حافظه چند ساله مردم از بی مدیریتی اقتصادی، به فراموشی سپردن بی مسئولیتی ها، تحریف اذهان عمومی از اینکه چه فاصله وحشتناکی بین ارزش پول ملی ما با نه تنها جوامع توسعه یافته بلکه با همین همسایگانی که همیشه دم از عقب ماندگیشان می زنیم، پنهان ماندن سوداگران نوسان ارز، و مهمتر از اینکه اصلا کسی حتی به این فکر نکند که چگونه و چطور پول ملی یک کشور، تضعیف می شود؟!
لذا حذف صفرها و تغییر واحدها، هوشمندانه ترین سیاست اقتصادی اما به بالاترین عوارض توسعه اجتماعی خواهد بود!تحلیل های مرتبط:

پیش‌نیازهای تغییر واحد پول ملی