ایران پس از برجام

 ما پس از برجام

عده ای معتقند برجام بهترین توافق بوده و هست و عده ای بلعکس .

برجام یکی از توافقات خوب در سطح جهان است . ضمن توجه به این موضوع که طرف دیگر برجام اروپا و 1+5 است از این لحاظ اعتبار برجام اعتباری جهانی است .

روح برجام چیست و چرا آمریکا از آن صحبت میکند ؟ روح برجام همان مصالح آمریکاست .وقتی آنها ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند در اصل مصالحشان را در خطر دیدند. حال به این موضوع میپردازیم که چنانچه آمریکا از برجام خارج شود اقتصاد ما چگونه پیش خواهد رفت :

با جایگزینی یورو بجای دلار در معاملات تجاری، میتوان گفت در مراودات تجاری مشکلی نداریم . اما موضوع اصلی تامین ارز مورد نیاز است . دیروز رئیس جمهور روحانی اعلام کردند که نیاز ما برای اداره کشور در امسال 70 میلیارد دلار است و ما درامد نفتی و غیر نفتی نزدیک به 100 میلیارد دلار خواهیم داشت . هم چنین ایشان اعلام کردند که ما مشکلی بنام نیاز ارزی نداریم .

با این اوصاف حتی بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام ما عملا مشکلی از لحاظ ارز نخواهیم داشت اما باید همچنان منتظر ماند و  دید که دولت در صورت خروج احتمالی آمریکا چه سیاستی در پیش میگیرد.

ایران بارها اعلام کرده است که در صورت لغو برجام به سرعت برنامه صلح آمیز هسته ای خود را از سر میگیرد و میتواند دوباره مثل قبل و با توان بیشتر فعالیت صلح آمیز هسته ای خود را ادامه دهد .

روابط بین الملل ایران چندان در گرو برجام نیست ایران خوشبختانه چه با همسایگانه خود و چه با دیگر کشورهای جهان روابط خوبی دارد مگر آنکه آمریکا با کارشکنی های خود بخواهد این روند را تغییر دهد .  که تجربه ثابت کرده که آمریکا در این یک موضوع موفق نبوده و نیست .

به هر حال این پیش بینی ها با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر صورت گرفته است . و امیدست که چنانچه حتی آمریکا از برجام خروج کند برای ایران مشکلی پیش نیاید .