دلار 7.000 تومانی

 دلار 7.0000 تومنی

یادش بخیر چندی پیش بود که رئیس جمهورمان خیالمان را بابت دلار راحت کرد . شکر خدا الان راحتیم ، انقدر راحتیم که اصلا خبر نداریم ؛یعنی هرکسی که بی خبر هست راحته .

خدا خیرشان دهد با فیلترینگ تلگرام باعث شدند آرامش به زندگیمان برگردد . ما که در شک مانده ایم و گویا هیچ کس خبر ندارد که دلار هر لحظه بالا و بالاتر میرود مانده ایم بین این همه اخبار جور واجور نمیدانیم کدام صحت دارد و کدام ندارد .

بیشتر بدانیم :دلار پس از برجام

بیشتر بدانیم : برجام تمام

 

آیا این آشفته بازار به پایان میرسد موضوعی مطرح شده که دولت یک طرح دو فوریتی را برای بازار ارز آماده کرده است . حال باز هم باید منتظر ماند و دید که تشنجات بازار به کجا میرسد .

در این آشفته بازار که صرافان محترم تمام تلاششان را میکنند تا آرامش به بازرار برنگردد باید منتظر ماند  دید آیا واقعا دلار 4.200 تومان هست یا خیر . 

در زیر به قیمت دلار در 40 سال اخیر نگاهی میاندازیم.

 

قیمت دلار در بازار آزاد در 40 سال گذشته

سال

تومان

1357

10

1358

14

1359

20

1360

27

1361

35

1362

45

1363

58

1364

61

1365

74

1366

99

1367

96

1368

120

1369

141

1370

142

1371

149

1372

180

1373

263

1374

403

1375

444

1376

478

1377

646

1378

863

1379

813

1380

792

1381

799

1382

832

1383

874

1384

904

1385

922

1386

935

1387

966

1388

1000

1389

1100

1390

1400 – 1800

1391

1500-3800

1392

3300-3600

1393

3400-3550

1394

3150-3600

1395

3748-3425

1396

3800-4250