درآمد و رضایت از زندگی
آیا پول خوشبختی می آورد؟

خوشبختی - پول - سرمایه

اقتصاددان های سرشناسی چون دانیل کاهنمن نوبلیست سال 2002 به این پرسش پرداخته اند که آیا پول موجب رضایت مندی بیشتر افراد می شود؟ یا به عبارت ساده تر پول خوشبختی می آورد یا خیر؟

برخی دیگر چون "آمارتیاسن" اقتصاددانان بزرگ هندی الاصل و برنده نوبل احساس خوشبختی را نتیجه قابلیت ها و کارکردهای افراد می دانند که می تواند منجر به رسیدن به هدف شود. سن معتقد است مجموع این قابلیت ها می تواند شادکامی افراد را توضیح دهد و این همه قابلیت در یک شاخص قابل تجمیع نیست. به علاوه استرلین در یک پژوهش نشان داد شادکامی افراد در طول زمان و با افزایش درآمد سرانه آنها رشد نکرده است.

در سطح خرد نیز پژوهش هایی نشان دادند که شادکامی ناشی از افزایش درآمد افراد در کوتاه مدت موجب شادکامی فرد می شود، در یک بازه حداکثر 4 ساله خنثی می شود.

اما در یک مقایسه بین کشورها "آنگوس دیتون" برنده نوبل اقتصاد در سال 2015 درمقاله ای که سال 2008 منتشر شد، با تکیه بر نتایج نظر سنجی گسترده گالوپ، به این نتیجه رسید که احساس شادکامی در بین کشورها چندان هم با درآمد سرانه آنها بی ارتباط نیست و یک همبستگی نسبتاً قوی میان درآمد سرانه و احساس رضایت وجود دارد.

می توانید اصل مقاله به زبان انگلیسی را از لینک زیر دریافت کنید:

https://goo.gl/TKRGRL