رابطه نرخ تورم و ثبات ارز

کلید هر اقتصاد با ثباتی با کنترل نرخ تورم میسر است و وقتی نرخ تورم مدیریت و کنترل شد آنگاه افزایش یا کاهش نرخ ارز نمی تواند خدشه ای به اقتصاد کشور چه در سطح کلان و چه در سطح خرد ایجاد نماید. در واقع کشورها و مقامات پولی آنان با کلید کنترل و مدیریت نرخ تورم موجب ثبات در قیمت ها ( کالا و ارز ) می گردند. از طرفی اهداف و کنترل نرخ تورم دارای الزامات خاص خود است که نیازمند برقراری و مدیریت سیاستهای پولی مناسب و رفع موانع ریشه ای و ساختاری است .

بخش بزرگی از انظباط در سیاست های کلان اقتصادی، در شفافیت در عملکرد بانکهای کشور نهفته است که یکی از مصادیق اصلی در مساله کنترل و مدیریت نرخ تورم است . در بخش رعایت انظباط مالی در بخش سیاست ها در دولت دهم شاهد عملکرد بی نهایت مثبت بوده ایم اما در دولت یازدهم بخصوص در یکسال اخیر عملکرد مناسبی را شاهد نبودیم که در جای خود به چرایی آن خواهیم پرداخت . اما خبر خوب آنست که به اجبار! در اصلاح رویه ها و ساختارها قدمهای در خور توجهی در این خصوص  برداشته شده است ( بطور کلی اصلاح ساختار بانکی برای نظام جمهوری اسلامی یک انتخاب نیست بلکه الزام است  بخصوص آنکه طبق قوانین المللی که کشور ما نیز ملزم به رعایت آنست🔹ایران تا ٣ خرداد فرصت دارد تا برای انطباق با آیین نامه و قوانین پولشوئی  بگونه ای عمل نماید تا نهاد ناظر بین المللی یک سال دیگر محدودیت علیه ایران را تعلیق نماید و هیچ چیز برای کشور مهم تر از تعلیق ایران برای مدت یک سال دیگر نیست )  

حال با توجه به مراتب فوق که چه خوشایند و چه بدآیند دولت وملت باشد بایست اشاره نمود که تکرار رویه های و اعمال گذشته و اصرار بر سیستم چند نرخی دیگر کارایی لازم را نداشته و ندارد و در مقابل دولت چاره ای جز استفاده از ابزارهای دیگر همانند استفاده از بازار سرمایه، بورس کالا و در بلند مدت بورس ارز نماید تا هم بر مصائب نرخ ارز و هم بر مصائب در کنترل و مدیریت نرخ تورم فایق آید. دولت و شهروندان در نهایت می بایست بپذیرند در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی بخصوص ریسکهای غیرسیسماتیک و فشارهایی که از بیرون از کشور ایجاد شده است حفظ و تثبیت نرخ اسمی ارز از طریق کاهش ذخایر ارزی کشورمان، تا مدت طولانی به مصلحتمان نیست و می بایست با صبر و شکیبایی جهت حفظ ارزش پول ملی ( ثبات نرخ ارز ) در کنترل و مدیریت نرخ تورم همگی به دولت کمک کنیم.

لازم به ذکر است مدیریت و همکاران سایت سرمایه دار همانند دیگر اقشار جامعه از شوکهای ارزی و تورمی زیانهای بسیاری متحمل شده اند لذا اگر توصیه ای در خصوص کمک به دولت جهت کنترل اوضاع اقتصادی شده است صرفا از نگاه اقتصادی، و علاقمندی به کشور و در راستای اهداف و موفقیت کشور است.