دلار چگونه بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد؟

کاهش نرخ سود بانکی باعث شد تا سرمایه های راکد افراد، از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای دیگر سرازیر شود. در نتیجه یک انسان عقلایی و کسی که خواهان سودآوری بیش از نرخ سود بانکی است به دنبال بازاری برای سرمایه گذاری است.

در نتیجه چندین بازار در مقابل یک سرمایه گذار قرار دارد:

1- بازار ارز

2- بازار مسکن

3- بازار بورس

که از بین این سه بازار در ماه های اخیر شاهد رشد هر سه بازار، البته با درصدهای متفاوت سودآوری بوده ایم. دلار میتواند به عنوان یکی گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. عوامل مختلفی میتواند بر این تصمیم اثرگذار باشد.

بیشتر بخوانیم: پیش بینی قیمت دلار سال 97

 

مخدوش شدن روابط سیاسی در عرضه بین المللی، اثر ژانویه و .... باعث مخدوش شدن تعادل عرضه و تقاضا شده و باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت دلار و سایر ارزها می‌شود.

قیمت دلار

 

با سرازیر شدن سرمایه های سرگردان خارج شده از بانک ها به سمت بازار ارز، در بازارهای دیگر مثل بازار مسکن باید شاهد کاهش معاملات باشیم. در نتیجه با اعمال سیاست‌های دولت در زمینه کاهش قیمت دلار و ارائه بسته کاهش التهاب ارزی میتوان متصور شد که در سال 97، سرمایه گذاران و مردم عادی، سرمایه ها و دارایی های خود را از بازار ارز خارج کرده و به سمت به بازارهای دیگر مثل بازار مسکن و بورس انتفال دهند و با توجه به آمارهای منتشر شده در زمینه معاملات مسکن، شاهد افزایش تعداد معاملات و افزایش قیمت مسکن از ابتدای نیمه دوم سال 96 تاکنون و همچنین افزایش وام مسکن به زوج ها که بین 9 تا 14 میلیون اعلام شده است، بوده ایم. پیش بینی می شود که در سال آینده معاملات در بازار مسکن هم تعداد معاملات افزایش پیدا کند و هم قیمت مسکن به دلیل افزایش تقاضا، افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانیم:پیش بینی بازار مسکن در 97

 

در نتیجه با توجه به آمارهای معاملاتی بازار مسکن، کاملا مشهود است که از سال 91 تا پایان سال 95 شاهد کاهش معاملات در بازار مسکن بوده ایم، اما از ابتدای سال 96 تا امروز شاهد افزایش معاملات به خصوص در نیمه دوم سال، بوده ایم.

پس اگر بازار ارز با تنظیم درست از سوی دولت، از التهاب ماه‌های اخیر فاصله بگیرد و به جهش‌های ناگهانی دچار نشود و همچنین سطح نرخ سود بانکی بتواند برای سپرده گذاران، جذاب باشد، در این صورت معاملات خرید مسکن در سال ۹۷ از ورود سفته بازها در امان خواهد بود و روند رشد معاملات تحت تاثیر تقاضای مصرفی جلو می‌رود.

 

مطلب مرتبط: پیش‌بینی بازار مسکن در سال97