مسکن چه به عنوان یک سرپناه و چه به عنوان یک کالای اقتصادی و سیاسی، به عنوان یکی از مهمترین دارایی های یک خانوار به شمار می‌آید و همچنین مسکن به عنوان کالایی اساسی و بدون جانشین باعث شده است که  بررسی بازار آن بسیار مهم و اساسی باشد. در دهه های اخیر، بازار مسکن، با دوره های رکود و رونق فراوانی همراه بوده است که هرکدام از این دوره ها علت های خاص خود را داشته و همچنین در بخشی از این دوره ها، به دلیل افزایش نقدینگی، با افزایش قیمت مسکن رو به رو بوده ایم.

در تحقیق های انجام شده، اثر متغیرهای مختلف مثل رشد جمعیت و نرخ رشد نقدینگی و همچنین شوک های نفتی بر بازار مسکن، معنی دار بوده و اثر مستقیم دارند.

بیشتر بخوانیم: آیا قیمت نفت افزایش میابد؟

 

بازار نفت

مسکن به عنوان یکی از بخش های مهم در اقتصاد هرکشوری تابع عوامل مختلفی است، که یکی از این عوامل موثر بازار نفت است.

با توجه به سابقه تاریخی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که درآمد عمده کشور از طریق بازار نفت تامین می‌شود، در هر زمان که بازار نفت در رونق باشد و اینکه قیمت نفت در حال افزایش، مسکن خود را با این افزایش قیمت تطابق داده است، اما بر عکس این حالت، ینی با کاهش قیمت نفت قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد.

در نتیجه، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به بازار نفت، هرگونه تغییر در درآمدهای نفتی میتواند بر نقدینگی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر بگذارد. با افزایش نقدینگی میتوان با هدایت این سرمایه ها به سمت بازار مسکن، در این بازار، رونق ایجاد کرد.

بیشتر بخوانیم: افزایش قیمت مسکن، واقعیت یا توهم؟

 

بازار مسکن

از ابتدای سال 2017، کشورهای عضو اوپک، با ایجاد پیمانی برای کاهش عرضه نفت که قیمت نفت را افزایش دهند، قیمت نفت را از 45 دلار به سمت 60 دلار هدایت کرده اند. در نتیجه ما شاهد افزایش قیمت مسکن از ابتدای نیمه دوم سال 96 در داخل کشور بوده ایم.

با توجه به پیش بینی های انجام شده در سال 2018، احتمال افزایش قیمت نفت تا محدوده 70 دلاری نیز وجود دارد. با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور افزایش یافته و در  نتیجه شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود.

 

مطلب مرتبط: پیش‌بینی بازار مسکن در سال97