انتظار شرکت های نفتی بورس تهران از سال 2018

شرکت های نفتی در این روزها شاهد افزایش قیمت نفت هستند. بهای قیمت نفت برنت 64 دلار است که میتوان توقف خط لوله فورتیس و کاهش عرضه ی نفت شمال را از دلایل آن دانست.

توافق اوپک و دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفتی از جمله روسیه  برای کاهش تولید نفت که حدود یک ماه اخیر شکل گرفت که حاصل این توافق کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 را شکل داد. پیش بینی های شکل گرفته توسط تولیدکنندگان نفت و تحقیقاتی که توسط سازمان اوپک صورت گرفته است حاکی از سالی امیدوارانه برای نفت می باشد.

موسسات سرمایه گذاری بسیاری در دنیا با توجه به گزارشات اوپک قیمت سهام خود را افزایش داده و البته برخی دیگر جانب احتیاط را رعایت کرده و محتاطانه عمل می کنند. ولی در حالت کلی بسیاری از تحلیل گران و متخصصان مالی بر این باورند که اگر کشورهای تولید کننده ی نفتی بر توافق خود همکاری کنند، قیمت نفت میتواند به سطح های بالاتری نیز دست پیدا کند.

قیمت نفت

در نظر سنجی های مختلف شکل گرفته همانطور که مشاهده میکنیم بیشتر تحلیلگران رای به نفت بالای 60 دلاری درسال 2018 دادند.

به گزارش برخی از بانک های سرمایه گذاری، اختلاف بین قیمت پیش بینی تحلیل گران و قیمت واقعی نفت را مربوط بین به افزایش میزان تولید نفت امریکا دانستند.

با توجه به مطالب گفته میتوان سوالاتی را مطرح نمود از جمله اینکه آیا امریکا همچنان به افزایش تولید و عرضه ی نفت خود در در سال 2018 ادامه خواهد داد و اگر این طور باشد تا چه میزان می باشد؟

پیش بینی های متفاوتی نیز از رشد تولید نفت آمریکا در سال 2018 ارائه کرده اند. بیشترین پیش بینی مربوط به موسسه ریستاد انرژی است که گفته است رشد تولید به 1.2 میلیون بشکه در روز میرسد. همچنین آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که میزان تولید نفت شیل آمریکا در سال 2018 به 700 هزار بشکه در روز برسد. کمترین پیش بینی رشد مربوط به یکی از بانک آمریکاست که رشدی برابر نیم میلیون بشکه ای را برای نفت شیل آمریکا پیش بینی کرده است.

در بورس اوراق بهادار همانطور که مشاهده میکنید صنایع تولید کننده ی نفتی از حدود دوماه پیش قیمت سهامشان افزایش پیدا کرده است. و در حال حاظر نیز این افزایش تا حدودی ادامه دار است ولی باتوجه به نمودارهای شرکت های نفتی بورس کاهشی را میتوان مشاهده نمود که میتواند ناشی از خالی شدن بازار از هیجان باشد.

باتوجه به اینکه قیمت نفت در سال 2018 با در نظر گرفتن پیش بینی های شده افزایش خواهد یافت میتوان به عنوان شرکت هایی مطلوب در صورت تحقق این پیش بینی ها برای سرمایه گذاری در نظر گرفت.