بزرگ‌ترین خریداران اسلحه از آمریکا [اینفوگرافی]

ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه و مهمات در جهان است. در این مطلب قصد داریم بدانیم این اسلحه‌ها و مهمات عمدتا به کدام کشورها صادر می‌شوند؟

بر اساس داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، عربستان و کره جنوبی طی ده سال گذشته، بزرگترین واردکنندگان اسحله از آمریکا بوده‌اند. 

اینفوگرافی زیر با استفاده از شاخص TIV)trend-indicator values) موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، عمده‌ترین واردکنندگان اسلحه از آمریکا را نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس هزینه واحد تولید سلاح محاسبه می‌شود.