گران قیمت ترین تیم حاضر در جام جهانی روسیه 2018 [اینفوگرافی]

برزیل باارزش‌ترین تیم فوتبال حاضر در جام جهانی 2018 است. این جمله را نتایج بررسی‌های پورتال انتقال بازیکنان آلمان در 32 تیم حاضر در جام جهانی تایید می‌کند. این پورتال برآورد می‌کند که مجموع قیمت برآوردی بازیکنان تیم برزیل 673 میلیون یورو است. همچنین آلمان و فرانسه با ارزشی حدود 363.5 میلیون یورو، مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند. تیم فوتبال ایران نیز با ارزشی تقریبی 42.4 میلیون یورو پایین‌تر از کره جنوبی و استرالیا در رده 25م این فهرست جای دارد.

یک تفاوت عمده میان سه تیم حاضر در بالای این لیست تعداد بازیکنان خارج از کشور است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده 88 درصد از بازیکنان تیم برزیل در لیگ‌های خارج از کشور خود بازی می‌کنند. این در حالی است که تنها 41.7 درصد از بازیکنان تیم آلمان و 58.3 درصد از بازیکنان تیم فرانسه در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند.

طبق نتیج این مطالعه، کشور انگلستان کمترین صادرات بازیکن به لیگ‌های خارجی را دارد. تنها 4.3 درصد از بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور در لیگ‌های خارجی کسب درآمد می‌کنند. ارزش بازاری تیم فوتبال انگلستان 279 میلیون دلار است و در جایگاه دهم باارزش‌ترین تیم‌ها جای دارد.