میزان استفاده ایرانیان از تلگرام [اینفوگرافی]

اینفوگرافی زیر میزان استفاده ایرانیان از تلگرام را نشان می‌دهد. در این اینفوگرافی، میزان متوسط استفاده ایرانیان از تلگرام آمده است. همچنین «دلایل استفاده از تلگرام» و «میزان اعتماد ایرانیان به تلگرام» در این اینفوگرافی مشخص شده است. 

بیشتر بخوانیم: فیلتر تلگرام چند نفر را بیکار می‌کند؟