مقایسه خودروسازان بزرگ آمریکایی با شرکت‌های ایرانی

بر اساس گزارش انجمن جهانی تولیدکنندگان خودرو، متوسط تولید سالانه سه خودروساز بزرگ آمریکایی یعنی جنرال‌موتورز، فورد و کرایسلر طی سال‌های 2004 تا 2009 به‌ترتیب 8,370,233، 5,998086 و 2,896471 بوده است.

 

همچنین براساس صورت‌های مالی این خودروسازان، متوسط درآمد (فروش) جنرال‌موتورز و فورد طی سال‌های 2011 تا 2014 به‌ترتیب 153,472 میلیون دلار و 140,207 میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است به‌دلیل ادغام کرایسلر و فیات در سال اخیر و تبدیل شدن به FCA US LLC، صورت‌های مالی سالانه این شرکت در دسترس نیست.  

روند تولید خودرو توسط سه شرکت جنرال‌موتورز، فورد و کرایسلر در نمودار زیر قابل ملاحظه است.

طبق نمودار، متوسط تولید خودرو طی سه سال گذشته برای جنرال موتورز 9,507,887 دستگاه، برای فورد 5,880,717 دستگاه و برای کرایسلر 2,042,068 دستگاه بوده است. همچنین بنا بر گزارش انجمن خودروسازان ایران، تولید سالانه ایران‌خودرو طی سال‌های 1391 تا 1393 به‌طور متوسط 472,402 دستگاه بوده و گروه سایپا نیز طی این دوره به‌طور متوسط 374,339 دستگاه خودرو تولید کرده است.

بیشتر بخوانیم: صنعت خودرو، انحصاری یا رقابتی؟

 

با مقایسه متوسط تولید سالانه خودروسازان بزرگ آمریکایی و ایرانی می‌توان دریافت که سه خودروساز بزرگ آمریکایی طی سه سال گذشته به‌طور متوسط سالانه 5,810,224 دستگاه و دو خودروساز بزرگ ایرانی به‌طور متوسط سالانه 423,371 دستگاه تولید کرده‌اند. بنابراین می‌توان دریافت که خودروسازان بزرگ آمریکایی به‌طور متوسط 13.7برابر خودروسازان ایرانی تولید داشته‌اند.