میزان اختلال شبکه اینترنت از سوی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان [اینفوگرافی]

بر اساس اخطار سازمان یونسکو تعداد ایجاد اختلال در اینترنت از سوی دولت‌ها در جهان (که عمدتا به هدف مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد)، روز به روز در حال افزایش است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی accessnow.com، از ژانویه 2016 تاکنون، دولت‌های 30 کشور جهان 116 بار اقدام به اختلال در اینترنت کشور خود نموده‌اند.

بر اساس این گزارش کشور هند با 54 بار اختلال در شبکه اینترنت، در صدر فهرست قرار دارد. همچنین همسایه آن، یعنی پاکستان، با 10 بار اختلال در اینترنت، دومین کشور این فهرست به‌حساب می‌آید. نام کشور ایران نیز با یک بار اختلال در شبکه اینترنت (از ابتدای 2016 تا 11 سپتامبر 2017) در فهرست کشورهای این گزارش دیده می‌شود.

بر اساس تعاریف، اختلال در شبکه اینترنت زمانی اتفاق می‌افتد که یک نهاد، سازمان، دولت یا شخص حقیقی (عمدتاً دولت‌ها) اقدام به ایجاد اختلال در شبکه اینترنت یا یک نرم‌افزار موبایل کند. این امر معمولاً برای کنترل یک جریان اطلاعات انجام می‌شود و برای یک گروه خاص در یک مکان معین (به‌عنوان مثال برای تمام مردم یک کشور) اتفاق می‌افتد.