نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی

سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اساسی در رشد اقتصادی می باشد. همانطور که میدانیم رشد و توسعه ی اقتصادی و پایدار همواره یکی از اهداف همه ی کشور ها بوده و هست. در اقتصاد، سرمايه به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي شناخته شده‌ است. توسعه اقتصادی ،نیازمند انباشت سرمایه است. .بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بازارهای مالی نقش به سزایی در تجمیع امکانات مالی و سرمایه ای به منظور رشد وتوسعه اقتصادی کشورها دارد و هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را برعهده دارند. انباشت سرمایه یکی از موارد ضروری برای رشد اقتصادی می باشد. مؤسسات تامین مالی و بورس که جز ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، نقش به‌سزایی در تأمین سرمایه‌های اقتصادی دارند.

بیشتر بخوانیم:بازار مالی کشور تحت تاثیر ثبات و اقتدار بانک‌مرکزی است

 

این دو رکن اصلی در بازار مالی در جذب و تامین سرمایه برای عوامل محرک رشد اقتصادی تاثیر بسزایی دارند. همواره در دنیا ما شاهد آن هستیم که هر چقدر بازار های مالی از رشد بهتری برخوردار باشند به همان اندازه رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود به طوری که گفته میشود بازار بورس به عنوان دماسنج اقتصاد عمل میکند.

رشد اقتصادی

بازارهاي مالي، داراي نقش كليدي در هدايت سرمایه ی موجود در اقتصاد، به سمت بخش هاي توليدي و صنعتي و به تبع آن تسریع رشد اقتصادي هستند.  

بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی یکی از شاخص های اساسی در رشد اقتصادی کشورها می باشد. بازار های مالی با هدایت سرمایه های موجود به سمت بخش های تولیدی باعث بهبود فضای کسب و کار شده و در نتیجه به عنوان یک واسطه در اینجا نیز به رشد اقتصادی کمک میکند.

در نتیجه میتوان این پیشنهادات را مطرح کرد که توجه به بازار مالی و کارا کردن این بازار، میتواند موجب رشد اقتصادی کشور و بهبود در تمام زمینه های اقتصادی را باعث شود، حال چه در بخشهای تولیدی و صنعتی و چه در فضای کسب  وکار و....