چگونگی تاثیر قیمت نفت بر بورس تهران

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیر پذیری بخش های مختلف اقتصادی از قیمت نفت، که یکی از این بخش های مهم، بورس اوراق بهادار تهران میباشد، از این رو در این تحلیل برآمدیم تا نوسانات قیمتی نفت را که این روزها باعث شده شاخص بورس تهران که متاثر از این درآمدها می باشد، از کانال 87 هزار به بالارود را بررسی کنیم.

ایران به عنوان یک کشور صادرکننده ی نفتی به طور جدی از تغییرات قیمت نفت تاثیر می پذیرد. درآمدهای نفتی میتواند بر روی درآمدهای دولت و عملکرد شرکتها و محصولات آنها و در نتیجه درآمد شرکتها، اثر بگذارد، و چون بورس تهران تشکیل شده از شرکتهای نفتی یا عمده شرکتهای وابسته به نفت، بطوریکه هرگونه کاهش و افزایش قیمت نفت، منجر به کاهش یا افزایش قیمت سهام آنها می شود.

 

قیمت نفت و بورس تهارن

 

با یک نگاه سطحی در سایت بورس و شاخص آن و میزان تاثیر گذاری گروه نفتی متوجه میشویم که هنگام افزایش قیمت نفت شاخص صعودی و مثبت و هنگام کاهش قیمت نفت شاخص نزولی و منفی میشود.

البته توجه به این نکته که فقط ما به بررسی تاثیر مستقیم ایم مورد بپردازیم صحیح نمی باشد.

بعضی از صنایع به طور مستقیم تحت تاثیر افزایش و کاهش قیمت نفت میاشند مثل گروه نفتی.

اما بعضی دیگر به طور غیر مستقیم با این افزایش و کاهش های قیمت، سهامشان دچار نوسان شده و در نتیجه بر شاخص کل بورش تاثیر میگذارند.

سهامداران عمده یا جز با توجه به تحلیل های گفته شده باید میزان تاثیر پذیری قیمت نفت در سهام خود را در نظر بگیرند. البته میتوان گفت هر چه وابستگی سهام بورسی به نفت کمتر شود ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش میابد.

البته نمیتوان گفت که این تغییرات قیمت فقط در ایران تاثیر گذار است. درکشورهای مختلف تاثیرهای مختلفی بر بازار سهام آنها میگذارد. حال برای کشورهای صادرکننده نفت یا محصولات نفتی به یک شکل(تاثیر مثبت) و برای کشورهای واردکننده نفت و محصولات نفتی به شکلی دیگر(تاثیر منفی).

در نهایت میتوان این نتیجه را گرفت هرچه شوک های قیمتی نفتی کمتر باشد، افت و خیز شاخص بورس و شرکتهای درون آن کمتر خواهد شد، و صد البته اگر قیمت نفت افزایش یابد برای بورس نیز مفید واقع خواهد شد.

 

تحلیل های مرتبط :

آیا قیمت نفت افزایش میابد؟

نکات کلیدی افزایش قیمت طلا و نفت