مرگ و میر از راه آلودگی در جهان [اینفوگرافی]

طبق گزارش اخیر Lancet، هوای آلوده، آب آلوده و خاک آلوده در سال 2015، عامل مرگ و میر زودرس بیش از 9 میلیون نفر انسان شده است. در این بین آلودگی هوا با مرگ 6.5 میلیون نفر مهمترین نوع آلودگی به حساب می‌آید و آلودگی‌های آب و خاک به‌ترتیب با مرگ 1.8 میلیون نفر و 800 هزار نفر از اهمیت کمتری برخوردارند. بر اساس این گزارش کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط نظیر بنگلادش، سومالی و چاد بیشترین میزان مرگ‌ومیر بر اثر آلودگی را داشته‌اند. مرگ و میر بر اثر آلودگی در این سه کشور بیش از یک‌چهارم جهان گزارش شده است.

در سال 2015، کشور هند 2.5 میلیون مرگ زودرس بر اثر آلودگی را داشته، در حالی که این رقم در چین 1.8 میلیون نفر گزارش شده است. مرگ و میر بر اثر آلودگی در ایالات متحده آمریکا نیز 155 هزار نفر گزارش شده که 5.8 درصد از کل مرگ و میر در این کشور است. بنا بر گزارش Lancer، مرگ 9 میلیون نفر بر اثر آلودگی 16 درصد از کل مرگ و میر در جهان را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر مرگ و میر انسان‌ها بر اثر انواع آلودگی، 3 برابر مرگ و میر از طریق ایدز، سل و مالاریا و 15 برابر مرگ و میر بر اثر جنگ و خشونت‌های بین‌فردی است.