درمورد افزایش قیمت بنزین که شخص وزیر نفت طی دو سه ماه اخیر مکررا از افزایش قیمت ها نه به صورت سراسری، صحبت به میون آورده. به طوری که جایگاه ها با توجه به نوع و کیفیت بنزین و همچنین خدمات عرضه شده، به سه دسته قیمتی متفاوت تقسیم بشن. البته با کاهش شدید قیمت نفت و همچنین افزایش سرمایه گذاری های نفتی، افزایش عرضه، رفع تحریم ها به ویژه تحریم های تکنولوژیک مرتبط با پالایشگاه ها، در کنار چشم انداز پایین موندن قیمت نفت در طی نیم دهه آتی، مشخص نیست آیا این اظهارات در نهایت رنگ عمل به خودشون ببینن یا خیر، و اصلا آیا افزایش قیمت بنزین در چنین اوضاعی با مخالفت گروه های مختلف مواجه نمیشه؟
کاهش شدید قیمت نفت و بنزین حتی باعث شده در بازاری مثل ایالات متحده در همین مدت کم خودروهای پرمصرف به اصطلاح pickup truck افزایش فروش قابل توجهی رو تجربه کنن و رشد فروش خودروهای کم مصرف و هیبریدی هم کاهش پیدا کرده. به علاوه غول های خودروسازی هم دربرنامه های تحقیق و توسعه خودروهای با سوخت نامتعارف، تعدیل ایجاد کنن. که این خودش نشون میده این کمپانی ها روی پایین بودن قیمت نفت در میان مدت حساب ویژه ای باز کردن.
در وضعیت کنونی که مردم نسبت به نتایج رفع تحریم ها انتظارات بالادستی و در مواردی نا معقولی دارن، و سطح رضایت عمومی از عملکرد اقتصادی دولت خیلی روشن نیست، هر طرح افزایش قیمت بنزین میتونه بازی با آتیش باشه.