آیا قیمت نفت افزایش میابد؟

با توجه به اوضاع اقتصادی دنیا که اساسا بر پایه نفت و قیمت های نفتی می گذرد و وابستگی انواع بازارها به قیمت این ماده که به طلای سیاه نیز معروف است هم اکنون همه می دادند که با کاهش قیمت حتی نه چندان زیاد، زیانی به انداره یک زلزله ی چند ریشتری به اقتصاد خیلی از کشور ها وارد می شود که خرابی های جبران ناپذیری دارد مخصوصا در کشورهایی که عمده ی بودجه خود را بر پایه درآمد های نفتی نوشته است.

یکی از این کشورها روسیه است که حدود یک سوم درآمدهای ارزی این کشور به درآمدهای حوضه ی انرژی وابسته است به طوری که این روزها پوتین رییس جمهور روسیه خواهان کاهش تولید نفت به منظور ثبات قیمت نفتی و در ضمن آن افزایش قیمت آن است که البته اعضای نفت نیز همین خواستار را دارند ولی با توجه به پیش بینی اوپک حتی اگه تقاضا افزایش یابد و کاهش تولید انجام شود بازار با مازاد عرضه نفت رو به رو می شود. مخصوصا بعضی از کشورها مثل امریکا (همان نفت شیل امریکا). به این دلیل که این روزها صادرات نفت امریکا رو به افزایش است.

 

البته متغیر های زیادی بر روی قیمت نفت اثر گذار هست یعنی تنها نمیتوان با توافق اعضای اوپک قیمت نفت را کاهش یا افزایش داد.

یکی از این عوامل، مربوط به تنش های سیاسی جهان به خصوص منطقه خاور میانه است که یکی از ارکان اساسی تولید نفت د رجهان می باشد که اکثرا شاهد آن هستیم که هر بی ثباتی در این منطقه باعث نوسانات در قیمت نفت می شود.

متغیر دیگری که این روزا بحث آن شروع شده است رشد اقتصادی بعضی کشورها است که با رشد صعودی آنها بهای نفت نیز رشدی صعودی دارد آنچنان که مشاهده میکنیم طبق آمارها قیمت نفت از سال 2004 تا به امروز رشد فزاینده ای داشته که همین سالها کشور چین رشدش بی سابقه بوده است.چون کشور چین یکی از واردکننده های عمده نفت است. چون که حوضه ی انرژی یکی از عوامل پیشرفت کشورها است.

با توجه به مطالب ذکر شده اگر مذاکرات بعضی کشورها به درستی پیش رود و توافقات لازم در مورد کاهش تولید نفت انجام گیرد و منطقه خاورمیانه به ثبات برسد و ... احتمالا شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود.

 

تحلیل های مرتبط:

نفت محرک اقتصاد در سال های اخیر

تحلیل چرایی احتمال افزایش قیمت نفت در دوران ترامپ

افزایش صدور نفت ایران به آسیا