آینده بازارها بعد از کاهش نرخ سود بانکی

سپرده های سرگردان مردم با اوضاع اقتصادی موجود تنها گزینه سود بانکی را بر روی خود میدیدند.ولی به نظر میرسد که دیگر آن گزینه کم کم دارد از بین میرود.

با تصمیم شورای پول و اعتبار برای رونق بخشی به اقتصاد تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی در چند مرحله گردید.

این تصمیم با هدف سرازیر شدن پول های سرگردان موجود در بانک به سمت بخش های تولیدی اقتصاد بود. ولی متاسفانه چند تاثیر مخالف انتظارات سیاست گذاران شورای پول واعتبار بر روی بازار ها داشته است.

 یکی از این تاثیرات افزایش اجاره بها در بخش مسکن بوده است.که اگر با برنامه ریزی مدون به فکر چاره ای برای حل این مسله نباشیم صدمات جبران ناپذیری به بخش کم درامد جامعه وارد میشود.البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رونق بخش مسکن تنها با رونق اقتصادی همه جانبه میسر است وگرنه رکود مسکن همچنان ادامه دارد.

یکی دیگر ازاین تاثیرات به بخش سکه و طلا وارد شده است.به طوری که با یک نگاه سطحی میتوان متوجه شد که این افزایش کم سابقه سکه وطلا از خارج شدن پول های مردم از بانک ها و رفتن به این سمت است.

بازار دیگری که تحت تاثیر قرار گرفته بازار ارز است که شاهد افزایش ارز به خصوص دلار بوده ایم.

در بازار بورس به گفته تحلیلگران اقتصادی نیز کاهش این نرخ قطعا بر بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

به هرحال اگربرنامه ریزی های مدون و درست در این زمینه انجام  شود.میتوان  انتظار داشت که این اقدام باعث حداقل رونق هایی در بخش تولید می شود.

 

مقاله های مرتبط: