3 نکته کلیدی  در پیش بینی قیمت طلا

سه نکته کلیدی زیر میتواند در پیش بینی روند طلا کمک کند.


نکته اول: فدرال رزرو آمریکا با نشست هایی درباره موضوع نرخ بهره  و تصمیمات خود نسبت به تغییر آن باعث تغییرات آینده قیمت طلا می شود.که با بررسی سوابق این کمیته طی سال های  گذشته این مطلب اثبات میشود.

نکته دوم: تنش های سیاسی و اقتصادی و ...باعث میشود که مردم به دارایی های امن از قبیل طلا و ... بروند.همچنان که شاهد تنش های ایجاد شده توسط کره شمالی و آمریکا در روزهای اخیر هستیم باعث شده که  قیمت طلای جهانی افزایش پیدا کند.

نکته سوم: علاوه بر اوضاع بیرونی کشور مسایل داخلی نیز تاثیر گذار این افزایش و کاهش  های موجودهستند.به طور مثال میتوان به موضوع اخیر کاهش نرخ سود بانکی توجه نمود که باعث سرازیر شدن سرمایه ی مردم به سمت این بازار و افزایش تقاضا و به طبع آن افزایش قیمت طلا پرداخت.

در نهایت میتوان این پیشنهاد را کرد که هیچ موقع نباید فقط یکی از عوامل را به عنوان معیار قرار دهیم.تحلیل  تمامی نکات در کنار هم تنها پاسخ گوی نیاز ماست.

 

تحلیل های مرتبط: