با بررسی موشکافانه وضعیت اقتصادی حال ایران به نتایج جالبی می رسیم که جای تامل دارد ، با اینکه در دولت یازدهم در زمینه تورم و رشد اقتصادی گام های موثر  و خوبی برداشته شد که قابل تقدیر است اما مسائلی هم به چشم می خورد که می توان آن را بزرگترین معمای سیاست گذاری اقتصاد ایران نامید.

شرایط زیر را مرور کنیم و به راه‌حل آن بیاندیشیم:

1) نقدینگی بالا و در مرز انفجار است؛
 
2) نرخ بهره، بالا و فراتر از بنیان‌های اقتصاد است.
نرخ بهرۀ بالا، عامل رکود بوده و آهنگ رشد نقدینگی (نرخ بادشدن سپرده‌ها) را بالا نگه داشته است.

3) کاهش نرخ بهره با ابزارهای متعارف (بازاری) نیازمند سیاست پولی انبساطی است؛
سیاست پولی انبساطی یعنی نقدینگی بزرگ‌تر و انفجار ویرانگرتر!

نظر شما در باره این سیاست ها چیست؟!
آیا نباید تغییرات بنیادین  در سیاست های اقتصادی صورت پذیرد؟
در قسمت نظرات پایین این مطلب ، تحلیل خود را از شرایط کنونی اقتصاد با ما در میان بگذارید.