چندی پیش یک کشاورز برایم تعریف می‌کرد که محصولاتم را دلالان به قیمت کم می‌خریدند در حالی که چندین برابر در بازار قیمت داشتند. یک روز تصمیم گرفتم محصولم را خودم با کامیون به میدان بار برسانم و بفروشم. پس از اینکه به میدان بار رسیدم دیدم تعدادی دلال مرا احاطه کردند و گفتند بار را یکجا بفروش و برو اما قبول نکردم. کار به جایی رسید که حتی اجازه‌ توقف و فروش در میدان بار را هم از من گرفتند. به ناچار در ورودی میدان، بارم را به فروش گذاشتم. اما با تعجب دیدم همان دلال‌ها برای آن روز آنچنان قیمت را کاهش دادند که محصولاتم فروش نرفت و یک ضرر زیاد را نیز متحمل شدم. بعد از آن دیگر رقابت با دلالان  را حتی به ذهنم خطور هم ندادم.

 همه‌ی بنگاه‌ها از ایجاد نوعی انحصار برای خود سود می‌برند لذا یک روش ساده این است که با کاهش غیرواقعی قیمت‌ها، ابتدا با پذیرش مقداری ضرر، رقبا را ورشکست و از میدان به در کنند. بعد با انحصار خود در بازار به فعالیت ادامه بدهند و هر زمان که فرد جدیدی خواست وارد بازار شود با کاهش قیمت فرد جدید را دوباره ورشکست و انحصارشان را حفظ می‌کنند. اگر به ماجرای کشاورز توجه کنید در خواهید یافت این موارد واقعی است. برای همین رقابت نیازمند ناظر و تنظیمگر اس و صرفا با خصوصی‌سازی وکوچک شدن دولت فراهم نمی‌شود.

پس از این مقدمه باید گفت رواج کسب و کارهای جدیدی همچون اسنپ و تپسی یک ضرورت است و به عنوان کمک کننده به ترویج رقابت، افزایش بهره‌وری و رفاه مشتریان یک ضرورت به شمار می‌رود.
علاوه بر این مجوز دهی به این کسب و کارها نباید به یک نهاد ذینفع در عدم توسعه این کسب و کارها یعنی اتاق اصناف (حافظ منافع اصناف) واگذار شود. این امر توسعه این کسب و کارها را با مانع روبرو می‌کند.گذشته از دو بند اخیر که در روزهای گذشته محور بحث‌های رایج در جامعه بوده یکی دو موضوع را بر اساس مشاهدات -به عنوان حاشیه بر متن- می‌توان به تحلیل این ماجرا اضافه کرد.
یک بار یکی از رانندگان در مورد قیمت‌های کم این دو کسب و کار به من گفت این دو شرکت برای رقابت، قیمت‌های غیر واقعی پیشنهاد می‌دهند تا یکدیگر را از صحنه بیرون کنند. از طرفی شنیده‌ام که گاهی این دو کسب و کار حتی بخشی از سهمیه مشتری را به راننده می‌پردازند تا بازار را بگیرند (با ماجرای کشاورز مقایسه کنید).

این دو شرکت مانند آژانس‌ها تنها ماشین‌داران را با مشتریان ارتباط می‌دهند و فقط بایستی حق کمیسیون خود را بگیرند. این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از این است که نسخه‌ رانندگان این نرم افزارها اجازه‌ی همکاری با رقیب را به رانندگان نمی‌دهد.
حاصل کلام این که هرچند ظهور این کسب و کارها پدیده‌ای مبارک است اما به نظر می‌رسد مقام ناظر رقابت که نباید در این حوزه ذینفع نیز باشد بایستی دقت بیشتری در بررسی استراتژی جذب بازار و مفاد قراردادی این کسب و کارها بکند، چرا که ممکن است برخی از این رویکردها برخلاف ظاهرشان با رقابت در تعارض باشد و ماجرای کشاورز بیچاره تکرار شود.