وجه اقتصادمقاومتی حادثه ساختمان پلاسکو را به دو صورت می‌توان اشاره کرد:

1⃣- مراکز فعال در این مجموعه عمدتاً تولیدکننده و یا دفاتر تولیدی پوشاک بودند. یعنی تولیدکننده داخلی! برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی، خرید تولیدات آنان بهترین کاری است که مردم می‌توانند انجام دهند.

2⃣- طبق برآورد اولیه، خسارت این حادثه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. اما خسارت واقعی این تولیدکنندگان وقتی آشکار می‌شود که سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار قاچاق پوشاک به کشور انجام می‌گیرد! کاری که دولت بعد از پرداخت خسارت اولیه می‌بایست انجام دهد کنترل همین حجم قاچاق پوشاک به کشور است تا تولید داخلی فرصت حضور در بازار داخلی را داشته باشد!پ.ن: ۵ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۲.۵ برابر خسارت حادثه پلاسکو