چهار دهه پیش از این شرکت مکنزی مفهومی تازه  در حوزه مدیریت را مطرح ساخت که آن را "مدیریت استعداد" می نامیم.این نظریه به جنگی اشاره کرد که آن را "نبرد استعدادها" میگویند.

اساسی ترین شعار مدیریت استعداد"افراد مناسب،برای مشاغل مناسب" بود که ما آن را "شایسته گماری"می دانیم.
شایسته گماری به نوبه خود  نیازمند "شایسته پروری"است که در عرصه اجتماع به "شایسته سالاری" می انجامد.


حادثه پلاسکو تهران

 بر پایه تعریف،
ورزشکار نباید عضو شورای شهر باشد،
نظامی نباید شهردار باشد،
فرمانده نظامی نباید در ورزش دخالت کند،
رجل سیاسی نباید حوزه اقتصاد را اشغال کنند.

 این مفهوم در مدیریت غربی "مرزهای دموکراسی"نامیده می شود.
این مفهوم اخیر نیز اشاره به این واقعیت دارد که:قدرت اقتصادی نباید برای ما قدرت سیاسی به همراه آورد و اعتبار سیاسی نباید به اخذ موافقت اصولی و... منجر شود.

"نبرد استعدادها"اشاره به این مفهوم دارد که هر جامعه یا کشوری که در جذب و بکارگیری استعدادها موفق باشد،قدرت و موفقیت بیشتری خواهد داشت.البته برای تحقق مدیریت استعداد و تعیین مرزهای دموکراسی،افزایش درک و مسئولیت پذیری جامعه نیز اهمیت دارد و مردم اغلب لایق شرایطی هستند که خود نیز در شکل گیری آن نقش داشته اند.مگر همین ورزشکاران عضو شورای شهر با رای چه کسانی بر سر کار آمده اند؟

جریان روشنفکری در کشور ما نیز عادات ناپسندی دارد: این جریان مخالفت را نوعی پرستیژ روشنفکر مآبانه می داند.از سوی دیگر جریان روشنفکری هم مانند مسئولان عادت به فرافکنی دارد و هیچگاه خود را به خاطر انتخاب های گذشته ملامت نمیکند.

جریان مدیریت در کشور ما مسیری خلاف مدیریت استعداد و شایسته گماری را طی می کند:
آلت زرگر به دست کفشگر
پیش سگ ,کاه
استخوان در پیش خر

 از بخت نا مساعد و مدیریت نا صواب،  جامعه ی ما در تولید قهرمان و الگو و اسطوره به تولید انبوه رسیده است.
گاهی خلبانان به دلیل فرود آوردن هواپیماهای معیوب و گاه معلمان در نجات دانش آموزان از آتش و گاه آتشنشانان و گاه.....

 واقعیت این است که بر پایه ی آموخته های من، مدیریت و استراتژی مناسب آن نیست که خودتان را برای میهنتان به کشتن دهید،مدیریت و استراتژی مناسب آن است که دیگران را(رقیب و دشمن) وادار سازید خودشان را به خاطر میهن شان به کشتن دهند.

 کوتاه ترین راه برای اصلاح ساختار و محتوای مدیریت کشور در سطوح مختلف ،افزایش درک، انتخاب های درست و مطالبه گری است.

رویداد پلاسکو گیت نشان داد که  پیش از وقوع بحران، ضعف های ساختاری مدیریت آشکار نخواهد شد. تنها در شرایط جنگ است که قدرت واقعی یک ارتش ،آشکار خواهد شد.

پلاسکو نماد مدیریت در کشور ما بود،همان مدیریتی که حتی در دروس دانشگاهی خود نیز بازنگری نمی کند و در دوران تیلور متوقف مانده است.

 به امید روزی که معلمان ما برای نجات دانش آموزان جان فدا نکنند،
خلبانان به راحتی فرود آیند و آتش نشانان نیازی به فداکردن جان و جوانی خود نداشته نباشند.


دکتر سعید خزایی