تاثیر انتخابات مجلس پیش رو ورای بازی های سیاسی بر اقتصاد و معیشت مردم پوشیده نیست ، نکته مهمی که در این انتخابات به وضوح قابل مشاهده هست ، حزبی و جناحی شدن بیش از پیش این انتخابات نسبت به انتخابات دوره قبل مجلس است ، از یک سو اصول گرایان با اعتلافی همه جانبه و تبلیغات گسترده می خواهند اکثر کرسی های مجلس را به نام خود کنند از طرفی دیگر اصلاح طلبان و حامیان دولت می خواهند مجلسی هم سو با دولت بسازند ، شاید بزرگترین اتفاق پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری برجام و برچیده شدن تحریم ها باشد که با باز شدن فضای اقتصادی و تجاری کشور کمی حیات به اقتصاد بی رمق ما بخشید و امید را در دل مردم برای بهبود شرایط اقتصادی زنده کرد ، حال سوال اینجاست کدام جناح سیاسی اگر اکثریت کرسی ها را به نام خود کند در سوی بهبود اقتصاد قدم خواهد برداشت ، اگر مجلسی اصول گرا روی کار آید با توجه به تنش سیاسی احتمالی بین دولت و مجلس تا حدی دولت را برای اجرای سیاست های اقتصادی و استفاده از فضای پسا برجام دچار مشکل خواهد کرد تجربه سیاسی ثابت کرده است دولت ها و مجلس هایی که هم سو نبوده اند بیشتر به دنبال منافع حزبی بوده اند تا منافع جمعی و گاها برخی تصمیمات اتخاذ شده در این مجلس ها از قبیل استیضاح بیش از جنبه عقلانی جنبه سیاسی داشته است ، در این شرایط که دولت به دنبال بهبود شرایط اقتصادی با استفاده از فرصت بزرگ لغو تحریمهاست شاید مجلس اصولگرا پیگیری شرایط اقتصادی دولت را دچار مشکل کند .با اینکه روحانی خود را اعتدالگرا و فرا جناحی می داند اما حمایت اصلاحات از او در انتخابات 92 که یکی از دلایل پیروزی او بود نشان از حمایت همه جانبه اصلاح طلبان از دولت کنونی دارد حال اگر فرض کنیم اصلاحات نامزد های خود را با حمایت مردم به کرسی های مجلس بنشاند ، قطعا شاهد سیاست های تسهیل کننده تری برای ادامه فعالیت های اقتصادی دولت خواهیم بود اما نمی توان با قطعیت گفت همواره دولت و مجلس همسو به هم کمک کرده اند مجلس هشتم و احمدی نژاد با اینکه در ظاهر هم پیمان بودنند ولی در عمل تنش هایی با هم داشتند .

سخن ما تایید یه گروه و یا نفی گروه دیگر برای انتخابات مجلس نبود اما بطور خلاصه با تجربه ای که از دولت ها و مجلس های گذشته داشته ایم هرچه تنش بین مجلس و دولت بیشتر بوده منافع سیاسی بر اقتصادی ترجیح داده شده است حال اگر گروهی هم سوی دولت روی کار آید احتمالا با کاهش درگیری سیاسی بین مجلس و دولت می توان به اقتصادی پویا تر امید داشت.